مقالات

رقص آذری سعید عبدی-آموزش در تهران

هماهنگی با موسیقی در رقص

موسیقی در رقص و چگونه هماهنگی با آن هماهنگی با موسیقی در رقص نیازمند مهارت و آشنایی با ریتم میباشد. ولی برای شروع، برای هنر جویانی که تازه وارد فرایند یادگیری شده اند، شناسایی

<>
رقص آذری در غرب 09141025954

رقص دوئت

رقص  دوئت رقص دوئت نوعی از رقص میباشد که عشق و علاقه دو جوان به یکدیگر در قالب اجتماعی با پیروی از فرهنگ و سنن آن ملت ارائه میگردد. در زمان های قدیم به

<>

آموزش رقص آذری در تهران

آموزش رقص آذری در تهران چندین سال است که در جریان است. رقص آذری صرفا برای رقصیدن و شادی کردن در مراسم نیست. بلکه ابعاد گسترده تری دارد که در مقالات بعدی به آن

<>
رقص آذری شالاخو-آموزش رقص آذری تهران-سعید عبدی 09141025954

رقص شالاخو

رقص  شالاخو رقص شالاخواز قدیمی ترین رقصهای آذربایجان بشمار میآید. نام رقص شالاخو از کلمه شله به معنای سبد یا بغچه گرفته شده است. این تئوری وجود دارد که جوانان چابک برای جمع آوری

<>
آموزش رقص آذری

رقص ترکمه

رقص ترکمه رقص ترکمه یکی از قدیمی ترین رقص های آذربایجان میباشد. همانطور که در بخش معرفی گفته شد، اسم این رقص از اسم مکان شکل گیری رقص گرفته شده است.  در سرزمین آذربایجان

<>
آموزش رقص آذری

رقص اوزون دره

رقص اوزون دره رقص اوزون دره، همانطور که در بخش معرفی رقصهای آذری گفته شد، برگرفته از نام یک محل میباشد. در فرهنگ و فولک لور آذربایجان رقصهای متعددی وجود دارد که از نام

<>
اسکرول به بالا