رقص یاللی

رقص یاللی رقص یاللی همانطور که در قسمت معرفی رقص آذری گفته شد تمامی رقصهای آذربایجانی دارای پیشینه و مضمون میباشد که بسته به اتفاق یا شرایطی که حاکم بود اکنون نمایش نمادینی وجود دارد. ثابت شده است که رقصی بشباهت یاللی که در بیشتر اقوام وجود دارد نمادی از …