رقص ملل

فیلم های زیر مربوط به فستیوال رقص کشور ترکیه میباشند

گروه رقص گرجستان قسمت اول

گروه رقص گرجستان قسمت دوم

گروه رقص گرجستان قسمت سوم

هنری برای تمام زندگی__برای یادگیری این هنر با ما تماس بگیرید

شعبه مرکزی تهران-پونک - سردار جنگل مخبری شرقی
شعبه 2: اکباتان-فاز یک-بلوک c2
Iran
Phone: 00989141025954
شبکه های اجتماعی گروه رقص آذری گنجلیک