مهارت آموزش رقص

مهارت آموزش رقص با توجه به نوع این هنر و مهارتهایی که باید در طول دوره فراگرفته شود متعدد و پیچیدگی های خاص خودش دارد. به همین علت تمرین و ممارست زیادی میطلبد. رقص آذری و آموزش آن تخصص نیاز دارد که متاسفانه بعلت نبودن تحصیلات دانشگاهی هنوز ضعف های خود را دارد. ولی تجربه تا حدودی این خلا را میپوشاند.  رقص آذری بعنوان یکی از شادترین و پرمحتواترین رقصها میباشد. درمقاله های قبلی به مواردی که باید یاد گرفته شود اشاره مختصری شد. و در اینجا نیز به توضیح و بسط آنها میپردازیم. سعی داریم در مورد مهارت آموزش رقص آگاهی های لازم را باطلاع مخاطبین برسانیم.

رقص آذری-رقص ترکی-آموزش در تهران 09141025954

رقص آذری-رقص ترکی

رقص آذری وهنرهای هفت گانه

رقص در تقسیم بندیهای هنر جز یکی از هنرهای زیبا بشمار میرود. ارسطو در کتابش از رقص بعنوان یکی از هنرهای هفت گانه یاد میکند. همچنین از دیدگاه زیبا شناسی رقص آذری و آیتم های استفاده شده در این هنر از جمله استفاده از رنگ در لباسها، نمادگرائی یا انتقال پیام، نظم و هارمونی، ایجاد تضاد، کمپزوسیون یا همان ترکیب، استفاده از حرکات خطی وفرم ریتم و بافت حرکتی، هماهنگی اجزا و…. دارای سبک و نقطه اتکا میباشد. همانطورکه گفته شد رقص آذری و آموزش آن نیز مهارت خاصی میطلبد.

رقص آذری-رقص ترکی-آموزش در تهران 09141025954

رقص آذری-رقص ترکی-آموزش در تهران ۰۹۱۴۱۰۲۵۹۵۴

آموزش رقص آذری

آموزش رقص آذری مهارتی بغیر از بلد بودن هنر رقصیدن نیاز دارد. برای آموزش رقص آذری مربی باید توانایی دسته بندی حرکات از آسان به سخت را با توجه به توانایی اکثر هنرحویان داشته باشد. مربی باید توانایی خرد کردن حرکات را در آموزش رقص آذری داشته باشد. تا بتواند مطالب و آیتم های لازم را با توجه به مقطع هنرجو بصورت کامل و ساده در اختیار هنر جو قرار دهد. هنرجوئی که تازه قدم به دنیای رقص آذری گذاشته است هیچ اطلاع یا آگاهی از نحوه ایفای حرکات، ترکیب آنها، هماهنگی با موسیقی ندارد. یا احتمالا آگاهی مختصری دارد. اینحا هنر و اشراف مربی به نحوه آموزش رقص آذری میتواند بسیار ارزنده و کمک رسان هنرجو باشد.

هنری برای تمام زندگی/برای یادگیری این هنر با ما تماس بگیرید

شعبه مرکزی تهران-پونک - سردار جنگل مخبری شرقی
Tehran
Iran
Phone: 09141025954
Secondary phone: 021-46019475
جهت آشنایی بیشتر میتوانید شبکه های اجتماعی را دنبال کنید