صفحه اصلی

رقص آذری - هفته نکو داشت تبریز
رقص آذری – هفته نکو داشت تبریز

رقص آذری در تهران

رقص آذری درتهران را با ما بشناسید. به سایت جامع رقص آذری خودش آمدید! گروه رقص گنجلیک مفتخر است با ارایه رقصهای متنوع ای از این هنر غنی و مردم پسند در راستای معرفی،آموزش و گسترش هنر بومی مردم آذربایجان سهیم باشد. برای آشنائی با زمان و مکان کلاسها اینجا را کلیک کنید.

متد گروه گنجلیک برگرفته از متد استاد خانلار بشیروف میباشد. که در نوبه خود جز اصولی ترین و آکادمیک ترین سبکهای آموزشی میباشد.  قابل ذکر است گروه “قارتاللار” به مربیگری استاد خانلار برای بار دوم مقام برتر گروه رقصهای فولک دنیا را از آن خود کرد. که این فستیوال از طرف کشور ایتالیا برگزار شده بود.

هدف گروه رقص آذری گنجلیک

با توجه به پی بردن به ارزش این هنر و شروع تب یادگیری رقص آذری در تبریز و خطه آذربایجان که قدمتی بیش از سه دهه دارد. باید گفت با توجه به شرایط آن زمان و محدودیت های موجود از جمله نبود اینترنت و عدم پل ارتباطی با منبع این هنر، علاقمندان رقص آذری با شرایط سختی روبرو بودند.

اولین گروه شکل گرفته در تبریزبنام گروه خانلار بود که در آن شرایط توانست اولین استارت را بزند و کورسویی در این زمینه نشان دهد. که بعد آن افراد بسیاری از روی فیلم و سینه به سینه این راه را ادامه دادند. ولی متاسفانه چون مربی و نشانگر راه مناسبی نبود بیشتر حرکات و تنظیم ها تحریف شده و به بیراهه رفت. چون رقص آذری همانطور که در بخش معرفی اشاره شد پیچیدگیها و ظرافتهای خاص خود را دارد و از روی فیلم نمیشود آنهارا تشخیص داد و بنحو احسن اجرا کرد.

تا اینکه جناب قهرمانی این خلا را تشخیص داده و به حضور جناب خانلار رفتند تا دوره های تکمیلی را بگذرانند و نقطه پایانی باشند بر این تحریف ها و ناآگاهی ها. که این فرآیند نیز خود پنج سال طول کشید. تا در نهایت در سال 1389 با تلاش و زحمت بسیار این نهال سر از خاک برآورد و توانست مکتب خانلار بشیرف را در رگهای علاقمندان به یادگیری رقص آذری جاری سازد. که جا دارد برای بار هزارم از وجود چنین منبع دلسوز و پر از دانش تئوری و عملی نهایت تشکر را داشته باشم.

و اکنون پس از این پستی و بلندی ها هدف گروه گنجلیک در حق رقص آذری یا به گفته صحیح رقص آذربایجانی اصلاح تمامی تحریفها و ایجاد یک سیستم آموزشی یکپارچه میباشد. به این امید که الفاظ نادرست سبک تبریز یا بازی با کلمات این چنینی توسط افراد سو استفاده گر از ناآگاهی مردم دیگر بگوش نرسد.

رقص آذری اجرای گرمسار
رقص آذری اجرای گرمسار

با تشکر

سعید عبدی

شبکه های اجتماعی گروه رقص آذری گنجلیک