ترم چهارم و پنجم

قایتاقی(لزگی)

طبعا در این مرحله هنرجو پخته تر و با دید بهتری میتواند قضایا را دنبال و درک کند. وتجربه نشان داده هر کس تا این محله دوام بیاورد میتوان امید داشت تا رقصنده و هنرمند قابلی را به جامعه تحویل خواهیم داد. این بخش ماورای سه ترم قبل بوده و شدیدا تمرینهای حرفه ای را میطلبد، چه تکنیکی و تاکتیکی و چه از لحاظ فیزیکی. پس عزیزی که تا این مرحله با ما بودی به شما تبریک میگم.

(بازگشت به مطلب مرجع)

شبکه های اجتماعی گروه رقص آذری گنجلیک