ارتباط با ما

برای یادگیـــــری رقـــص آذری در تهـــران با ما در ارتبـــاط باشیـــد

زمابندی کلاسها برای کودکان و بزرگسالان همه روزه دایر میباشد. برای اطلاع از برنامه کلاسهای رقص آذری با ما در ارتباط باشید-

تماس از طریق:


   CellPhone: 09141025954   
 Email: saeid_abdi2011@yahoo.com


تلفن ثابت:


   Phone: +982146019475     


شعبه مرکزی تهران-پونک جنوبی-سردار جنگل-مخبری شرقی- همه روزه 9 صبح الی9 شب

فرم ثبت نام

Upload

شعبــــه مرکــــزی تبریـــــز: پل قاری-انجمن موسیقـــی تبریز- استــــاد یعقـــــوب قهرمانـــــی

شبکه های اجتماعی گروه رقص آذری گنجلیک